Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for mars, 2014

Yggdrasil
Världsträdet framställs i min tolkning som kurbits. I den här versionen består var och en av trädets tre rötter av tre sammanflätade hjärtan. Totalt 9 hjärtan som symboliserar de nio världarna. Vid rötterna finns Urdabrunnen med de tre nornorna, Mimers brunn och Skugg- och dimvärlden Nifelheim. Runt trädet finns också Oden, Tor Frigg och Frej.
Yggdrasil

Yin och Yang
Två motsatser som grundlägger hela universum balans – här som kubist. Midgårdsormen slingrar sig runt de två krafterna.
Yin_Yang

Ask och Embla
Ask betyder träd och Embla slingra. Ask kommer ur kurbitsstammen och Embla slingrar sig runt honom.
Skiss på kommande alster.
Ask_Embla

Valkyria
valkyria1

Bosses gungdalahäst

Julklapp till barnbarnet Bosse, egenhändigt snickrad och målad gunghäst a la dalahäst.

P1010440

Annonser

Read Full Post »